Wykaz prowadzonych rejestrów.

  • Rejestr zarządzeń dyrektora
  • Rejestr upoważnień
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczycieli
  • Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Rejestr zamówień publicznych
  • Rejestr dzieci posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Rejestr wypadków dzieci

Rejestry dostępne w Sekretariacie przedszkola. Baranowo, ul. Klonowa 15. 62-081 Przeźmierowo

tel. 61 652 71 20

Opublikował(a): Dorota Korzec

Ostatnia zmiana: